Czy można uzyskać pożyczkę bez zdolności?

Zdolność kredytowa to bardzo istotny, a właściwy kluczowy, parametr, który umożliwia uzyskania zobowiązania finansowego. Określa bowiem, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić swój dług w wyznaczonym terminie. Biorąc pod uwagę jego dochód, inne wydatki oraz aktualne zadłużenie, szacuje się jego sytuację materialną na najbliższe alta. Nie da się oczywiście wszystkiego przewidzieć, stanowisko w pracy można […]