Zaświadczenia a oświadczenia o dochodach

Zaświadczenia o dochodach najczęściej są dokumentami, które potwierdzają źródło oraz wysokość zarobków. Natomiast oświadczenie o dochodach to pisemne potwierdzenie, że je otrzymujemy. Oczywiście oświadczenie to musi być zgodne z prawdą, gdyż w każdej chwili instytucje finansowe mogą zweryfikować czy informacje zawarte w nim są prawdziwe.

Rodzaje zaświadczeń o dochodach

Kredyty w bankach wymagają przedłożenia stosownych zaświadczeń o dochodach, przy czym liczba poszczególnych dokumentów zależy od tego, czy dany kredytobiorca jest stałym klientem banku. Jeśli w istocie dysponuje otwartym rachunkiem bankowym nie musi specjalnie się trudzić, gdyż informacje o zarobkach będą pobierane z wyciągu bankowego. Zatem analityk kredytowy w zasadzie sprawdza historie konta i na tej podstawie potwierdza wysokość miesięcznych dochodów. Właściciele firm muszą dodatkowo przedłożyć aktualne roczne zeznanie podatkowe oraz księgę przychodów i rozchodów. Gdy nie jesteśmy w wybranej instytucji bankowej stałymi klientami, powinniśmy dostarczyć:

  • wyciągi z konta ostatnich 3 – 6 miesięcy
  • potwierdzenie zatrudnienia uzyskane z działu kadrowego jednostki zatrudniającej
  • niekiedy rachunki/opłaty za media lub prąd

Ponadto klienci będą weryfikowani w bazach gospodarczych takich jak:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowy Rejestr Długów
  • Biuro Informacji Kredytowej
Telefon komórkowy leży obok kubka z kawą i klawiatury na stole
Wiele instytucji pozabankowych ma do zaproponowania kredyty bez zaświadczeń o dochodach

Instytucje pozabankowe a pożyczki bez zaświadczeń o dochodach

Firmy pożyczkowe oferują pożyczki chwilówki bez zaświadczeń o dochodach. Niemniej wypełniając wniosek o pożyczkę musimy uzupełnić informacje na temat wysokości uzyskiwanych dochodów. Wszelkie dane powinny być wiarygodne i zgodne z prawdą, gdyż potwierdzamy je podpisując umowę z daną instytucją pozabankową.
W ten sposób oświadczamy ile wynosi nasz dochód oraz skąd uzyskiwane są pieniądze. Może to być oczywiście umowa o pracę lub dzieło ale także inne źródła jak renta czy emerytura. Do ubiegania o chwilówki niezbędny jest jeden dokument – dowód osobisty ponadto własne konto bankowe oraz aktywny numer telefonu komórkowego.

About the author: Dawid

specjalista od analiz pożyczek internetowych

Leave a Reply

Your email address will not be published.